Strona Główna Styczeń 26 2020 09:37:29
O NAS
Zadania Poradni
Statut
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Poradni
Nasze publikacje
Galeria
Kontakt
STANDARDY PRZYJĘĆ
Badanie psychologiczne
Badanie pedagogiczne
Badanie, konsultacje logopedyczne
Badanie integracji sensorycznej
ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY
Terminy zespołów orzekających
PROCEDURY
DRUKI DO POBRANIA
POBIERZ !!
INFORMACJE DLA RODZICÓW
Linki
Grupa Wsparcia
KOŁO PSYCHOLOGÓW
Koło psychologów
KOŁO LOGOPEDÓW
KOŁO PEDAGOGÓW
BIP
Facebook
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Wejdź na stronę www.116111.pl i dowiedz się więcej
FORMY POMOCY

Formy pomocy:

1) Indywidualne i grupowe badania psychologiczne i pedagogiczne.
2) Terapia ogólnorozwojowa dla dzieci wolniej rozwijających się.
3) Kompleksowa opieka nad dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.
4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.
5) Zajęcia psychokorekcyjne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
6) Zajęcia dla dzieci zdolnych.
7) Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki.
8) Badania diagnostyczne i terapia dzieci słabosłyszących niesłyszących, słabowidzących i niewidomych.
9) Zajęcia logopedyczne.
10) Terapia podtrzymująca dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.
11) Trening ortograficzny dla dzieci dyslektycznych.
12) Diagnostyka i poradnictwo zawodowe (badanie zainteresowań i uzdolnień).
13) Terapia rodzin.
14) Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży.
15) Profilaktyka uzależnień.


Indywidualna psychoterapia
Terapia rodzin
Trening Zastępowania Agresji (ARTŸ)

Biofeedback

jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Kto jeszcze chce poznać tajemnice szkolenia pilotów statków kosmicznych?

Technologia stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, początkowo wykorzystywaną do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności.

Dzisiaj technologia biofeedback wykorzystywana jest również do użytku domowego, pomaga w: uczeniu się, zwalczaniu tremy i stresu.

Jak to działa. 
W różnych stanach świadomości zmieniają się fale mózgowe:

 • gamma - przy stresie, tremie, lęku, w sytuacjach wyjątkowych
 • beta - zwykle w niej przebywamy podczas dnia
  fale beta
 • alfa (ang. alpha) - w twórczych stanach inspiracji, występują przy pozytywnym myśleniu
  fale alfa
 • teta (ang. theta) - w śnie z marzeniami sennymi, w transie hipnotycznym
 • delta -podczas snu
  fale delta

Najlepiej by człowiek sam nauczył się wzmacniać pożądane częstotliwości. Jednak skomplikowane wykresy, jakie pokazuje aparatura medyczna, zwykłemu zjadaczowi chleba mało powiedzą. Zbudowano więc system w którym aktywność mózgu przetłumaczona jest na dźwięk i gry wideo.

Schemat działania biofeedbacku

Rys. Zasada działania biofeedbacku.


Każde uspokojenie powoduje zmianę w słyszanym dźwięku. Zmienia się też akcja na ekranie (np. piłeczka coraz bardziej się do nas zbliża). Świadomie interpretujemy to jako dobrą reakcję. Mózg odbierając te bodźce reaguje, odprężenie pogłębia się, co powoduje kolejne zmiany w dźwięku i obrazie itd.

Dzięki technice biofeedback mózg szybko uczy się co należy robić by pojawiły się pożądane częstotliwości, a osłabiły złe. Następuje wewnętrzna regulacja.

" Od naszego mózgu oczekuje się rzeczy niezwykłych, ale tak naprawdę on sam już jest niezwykły. Ludzie wykorzystują bardzo niewielką cząstkę jego możliwości. Za pomocą biofeedbacku właśnie uczymy się używać własnego umysłu. "

Dr n.med. Michaela Pakszys, dla Priority Pass

 

Poradnictwo dla dzieci i młodzieży z wadami wzroku

 • Prowadzimy specjalistyczne badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci słabo widzących i niewidomych.

 • Pomagamy w wyborze odpowiedniego przedszkola, szkoły lub zawodu.

 • Udzielamy porad dotyczących rozwiązywania problemów osobistych i szkolnych.

 • Prowadzimy konsultacje dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci niewidomych i słabo widzących.

 • Sporządzamy diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju.

  Badania wykonują:
  mgr Maria Łazęcka, mgr Ewa Biernat

Dzieciom i młodzieży niewidomej i słabo widzącej wydajemy:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

 • opinie dla potrzeb instytucji oświatowych i komisji egzaminacyjnych.
   

Informujemy, że Zespół Orzekający naszej Poradni wydaje orzeczenia do kształcenia specjalnego dzieciom niewidomym i słabo widzącym (tj. takim, które mimo korekcji nie uzyskują dostatecznej ostrości wzroku):


Do NIEWIDOMYCH zaliczamy dzieci:

1)z orientacyjną ostrością wzroku 0 - 1/20 na lepszym oku po korekcji szkłami,
2)nie czytających z bliska SN 1,5 z korekcją.

Do SŁABO WIDZĄCYCH zaliczamy dzieci:

1) z ostrością wzroku od 1/20 do 5/20-5/15 na lepszym oku po korekcji szkłami,
2) czytające z bliska z dowolnej odległości przynajmniej SN 1,5 z korekcją szkłami,
3) przy kwalifikowaniu do przedszkoli dla słabo widzących poza ostrością wzroku należy brać pod uwagę dodatkowe czynniki utrudniające pracę wzrokową, jak:

 • oczopląs,
 • brak akomodacji (np. po operacji zaćmy),
 • dużą nadwzroczność: powyżej 8D,
 • dużą niezborność: powyżej 4d,
 • światłowstręt, - ślepotę zmierzchową,
 • różnego rodzaju ograniczenia pola widzenia do 20 stopni,
 • przymusowe ustawienie głowy i gałek ocznych przy patrzeniu,
 • zeszpecenie.

  Przy kwalifikacji istotny jest również całokształt właściwości psychofizycznych dziecka. Uwzględniamy współwystępujące zaburzenia rozwoju i niepełnosprawność sprzężoną.

  W szczególnych przypadkach dodatkowym wskazaniem do kształcenia w placówce specjalnej może być sytuacja rodzinna dziecka.

  Rodzice składający wniosek o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego są zobowiązani do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia okulistycznego, gdzie obok rozpoznania lekarz określa ostrość wzroku każdego oka osobno bez korekcji i z korekcją szkłami. Ostrość wzroku przedstawiona jest w ułamku zwykłym np. 1/20, 4/50, w liczniku podając z jakiej odległości badamy (w powyższym przykładzie z 1 i 4 metrów). Przy określaniu ostrości wzroku do bliży (co jest konieczne) w liczniku podawany jest rząd odczytywanych znaków Sn do bliży, np. 0,5 1,0 1,25 itp., a w mianowniku odległość od oczu odczytywanego tekstu w centymetrach (przykładowy zapis: 0,5/10 cm oznacza, że dziecko czyta Sn 0,5 z odległości 10 cm). Dzieci nie umiejące czytać powinny być przebadane na tablicach widełkowych.

  W przypadkach, kiedy pomimo stwierdzenia znacznego ograniczenia możliwości korzystania ze wzroku, będącego wskazaniem do podjęcia przez dziecko nauki w placówce specjalnej, rodzice dziecka pragną umieścić je w szkole ogólnodostępnej lub klasie integracyjnej, mogą uzyskać orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez naszą Poradnię z wyszczególnieniem koniecznych zaleceń dotyczących warunków, w jakich powinno odbywać się nauczanie.

  Dzieci z innymi niż wyżej wymienione wadami wzroku mogą być konsultowane i diagnozowane w naszej Poradni, jednak bez możliwości otrzymania orzeczenia do kształcenia specjalnego.

  Na wniosek rodziców specjaliści mogą wydać opinię dotyczącą dziecka w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

   

  Poradnictwo dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu  Prowadzimy specjalistyczne badania psychologiczne i logopedyczne dzieci słabo słyszących i niesłyszących.

  • Pomagamy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej formy kształcenia specjalnego (przedszkole, szkoła).
  • Prowadzimy poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z wadami słuchu, problemami szkolnymi i emocjonalno-adaptacyjnymi.
  Badania wykonują: mgr Maria Łazęcka, mgr Ewa Biernat

  Według klasyfikacji Międzynarodowego Biura Audiofonologii ze względu na upośledzenie słuchu wyróżniamy następujące kategorie osób:

  OSOBY Z LEKKIM UBYTKIEM SŁUCHU – Słabosłyszące – ubytek słuchu 20 – 40 dB

  OSOBY Z UMIARKOWANYM UBYTKIEM – Słabosłyszące – ubytek słuchu 40 – 70 dB

  OSOBY ZE ZNACZNYM UBYTKIEM – Niesłyszące – ubytek słuchu 70 – 90 Db

  OSOBY Z GŁĘBOKIM UBYTKIEM SŁUCHU – Niesłyszące – ubytek słuchu ponad 90 Db

  Rodzice składający wniosek o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego są zobowiązani do przedstawienia aktualnego audiogramu. (wyniku badania słuchu).

  Dzieciom i młodzieży z wadami słuchu wydajemy:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  opinie dla potrzeb instytucji oświatowych i komisji egzaminacyjnych