Zadania Poradni

Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
2) Profilaktyka uzależnień.
3) Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
4) Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
5) Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia.
6) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości uczniów.

Jesteśmy poradnią, która udziela dzieciom i młodzieży rzetelnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej.

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

Jesteśmy poszukujący, twórczy, zaangażowani, nieobojętni.
Potrafimy słuchać.

Zapewniamy poszanowanie praw dziecka, z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa.

Naszym celem nadrzędnym jest dobro dziecka.

Skip to content